Chính sách đổi trả sản phẩm của Donghangshipcod

Chính sách đổi trả

– Đối với nhầm lẫn của Donghangshipcod: sẽ xác nhận theo trên hóa đơn cuối cùng được quý khách hàng và Donghangshipcod xác nhận bao gồm size, số lượng, giá, phí,… chúng tôi sẽ tiến hành bù( đổi trả ) cho quý khách hàng mà không mất khoản phí nào.

– Đối với sự nhầm lẫn của khách hàng: sẽ xác nhận theo trên hóa đơn cuối cùng được quý khách hàng và Donghangshipcod xác nhận bao gồm size, số lượng, giá, phí,… chúng tôi và quý khách hàng sẽ trao đổi để tiến hành xử lý đơn hàng cho quý khách hàng.